Zasady przetwarzania danych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH KODEKSU POSTĘPOWANIA I DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (KODO)


Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach konsultacji społecznych Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO). Podanie danych na potrzeby wzięcia udziału w konsultacjach jest dobrowolne.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres stowarzyszenie@smb.pl lub prześlesz list na adres: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.  

2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?


 Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego („KODO”). Cel ten obejmuje również analizę zgłoszonych uwag i opracowanie informacji o przeprowadzonych konsultacjach oraz ich wyniku dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o przeprowadzonych konsultacjach nie muszą obejmować całości zgłoszonych uwag, a jedynie najważniejsze wnioski z nich płynące wraz z odniesieniem do przedstawionych stanowisk.

 Przeprowadzenie takich konsultacji oraz opracowanie informacji na ich temat jest naszym obowiązkiem prawnym jako autora kodeksu postępowania, który chce przekazać go do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 27 ust. 2-3 ustawy o ochronie danych osobowych).

3. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia postępowania ws. zatwierdzenia KODO. Zgodnie z prawem takie postępowanie powinno trwać dwa miesiące od złożenia wniosku, jednakże może zostać przedłużone decyzją organu rozpatrującego wniosek, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. KOMU MOŻEMY UJAWNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

 Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia konsultacji społecznych KODO. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające działalność Stowarzyszenia. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to podmioty utrzymujące serwery i oprogramowanie, z którego korzystamy do prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia

 W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

5. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony 
b. prawo do sprostowania danych 
c. prawo do usunięcia danych 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

 Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: stowarzyszenie@smb.pl lub listownie na adres: „Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB”, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. 

 Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres. 

(c)2021, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB NIP: 5251011995 KRS 0000222550 Ul. Konstruktorska 11 02-673 Warszawa
Pomoc & Wsparcie